logo

 

Een oriënterend gesprek kost u ...

 
Een Kop Koffie!              

Over AKSOM

Van Organisatie-advies tot e-Commerce

In 1999 begon ik voor mijzelf zoals dat heet. AKSOM was geboren. In de eerste jaren bestonden de diensten voornamelijk uit HRM interim management met een sterk accent op organisatievraagstukken. Lean Manufacturing en The Theory of Contstraints (Goldratt) waren steeds de leiddraad bij het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken.

Uit persoonlijke interesse maakte ik in het jaar van oprichting zelf de eerste AKSOM website, die daarna vaak van inhoud en opzet wijzigde. Begin 2003 volgde een tweede, meer e-commerce getinte website. En daarna volgden er meer.

Dit resulteerde in het oprichten van AKSOM WebHosting Services. Er werd een doe-het-zelf hostingformule ontwikkeld waardoor interim managers en consultants - zonder enige kennis van webdesign - in staat worden gesteld een eigen website te bouwen.

AKSOM Vandaag

Hoewel minder dan in de beginjaren ben ik nog steeds actief als interim manager en organisatieadviseur. Het zal niet verbazen dat advisering met betrekking tot organisatievraagstukken nog steeds tot de kerncompetenties behoort.

Daar is de laatste jaren echter een grote hoeveelheid kennis over e-commerce, zoekmachineoptimalisatie en ERP systemen aan toegevoegd zodat er een betrekkelijk unieke set van competenties is ontstaan.

In alle analyses maar met name in het formuleren van strategiën is er steeds ruime aandacht voor alle mogelijkheden die het Internet aan organisaties kan bieden. Steeds vaker komt het voor dat automatisering en het internet bepalend zijn voor strategievorming en organisatieverandering.

Het Internet

Wie organisaties wil adviseren op het gebied van integratie van het Internet in de strategie en de bedrijfsvoering moet uit de eerste hand weten wat de mogelijkheden (zowel commercieel als organisatorisch) zijn en de laatste ontwikkelingen kennen.

Vandaar dat AKSOM nog steeds de (op het eerste oog vreemde) combinatie van organisatie-advies aan de ene - en webhosting en webdesign aan de andere kant heeft.

De Integratie

Beide activiteiten zijn even belangrijk binnen AKSOM. Beide kunnen ze op eigen benen staan. En de klant ... is óf klant van de internet tak óf klant van de organisatie advies tak. Maar hij profiteert altijd van de kennis die AKSOM van beide takken van sport heeft. En in onze optiek zijn de twee, nu aan het begin van de 21e eeuw, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Negeer de rol die het Internet in uw organisatie kan spelen en u betaalt hoe dan ook de rekening.