logo

 

Een oriënterend gesprek kost u ...

 
Een Kop Koffie!              

Organisatie Advies

Van Personeelsmanager tot Organisatie Adviseur.

Dit is mijn persoonlijke verhaal in plaats van een nietszeggend CV.

Mijn loopbaan begon ik als HBO afgestudeerde personeelsadviseur. Na ervaring bij verschillende ondernemingen waaronder DHV Raadgevend Ingenieurs Bureau, Gamma, De Hollandse Beton Groep en Boskalis eindigde mijn loopbaan - als werknemer - bij Lips.

Een studie Management & Organisatie aan TIAS - de business school van de Universiteit van Tilbug - was de springplank om zelfstandig als interim manager aan de slag te gaan.

Door een project bij IJssel Technologie in Zwolle en een Project bij een Papierfabriek kwam ik in aanraking met Lean Manufacturing (bedankt Lucas en Hans). Deze integrale benadering van organisatievraagstukken is sindsdien de bril waardoor ik naar organisaties kijk. Een bril waardoor de gevorderde kijker bijna letterlijk het geld op de werkvloer ziet liggen. Maar ook een bril die je laat zien hoe je een organisatieverandering beetpakt en laat beklijven.

In diezelfde periode las ik ook "Het Doel" van Goldratt. Een prachtig en zeer leesbaar boek (in romanvorm) over "The Theory of Constraints". Een werk dat een perfecte aanvulling op de principes van Lean Manufacturing was. Wat is het doel van de onderneming en welke beperkingen (constraints) kom je op je pad naar het bereiken van dat doel tegen. Ik beveel het boek van harte aan.

Mijn interesse voor het Internet (dé vinding van de 20e eeuw wat mij betreft) heeft ertoe geleid dat ik naast interimmanager/organisatieadviseur sinds 2004 ook internetondernemer ben. Mijn kennis van deze materie is nu zodanig dat ik er over publiceer en anderen op weg help om met behulp van het internet te gaan ondernemen.

Deze bijzondere expertise gekoppeld aan wat ik van arbeidsorganisaties weet maakt dat ik een reëel unique selling point heb.

De tijd dat organisaties er nog over twijfelden of ze wel een website moesten hebben ligt al een poosje achter ons. Dat neemt niet weg dat heel veel organisaties geen idee hebben wat het Internet aan hun bedrijfsvoering en commercieel beleid kan toevoegen. Getuige het feit dat ongeveer de helft van de offline winkels nog geen webshop heeft.

Sterker nog. Als organisaties er goed over na zouden denken en de mogelijkheden zouden zien, dan zouden vele bedrijven tot de ontdekking komen dat het vertrekpunt voor de ondernemingsstrategie wellicht het Internet zou moeten zijn. Als leesvoer over dit onderwerp kan ik "Leveraginng Information Technology for Transforming Organisations" van prof. dr. N. Venkatraman aanraden.

Mijn meest recente ervaring op dit gebied betreft een bijzonder software-pakket (niet SAP!) waarmee het hele bedrijfsproces geregeld kan worden. Het is enkele jaren geleden geboren als hulpmiddel bij het vastleggen en managen van onderhoud en inspectie. Inmiddels is het echter uitgegroeid tot een uitgebreid systeem met vele modules waar zelfs hele grote webwinkels op draaien en wereldwijd actieve ondernemingen hun interne processen en klantrelaties mee regelen.

Om een lang verhaal kort te maken, ik heb zowel ervaring in het min of meer klassieke P&O management (het managen van grote HRM afdelingen, reorganisaties, beoordelingssystemen, competentiemanagement etc.) als - en daar ligt mijn voorliefde - organisatieverandering. Daarbij is wat mij betreft niet zozeer het WAT maatgevend maar vooral het HOE. Vele reorganisaties mislukken door het ontbreken van kennis over met name dit laaste.

Het zal niet verwonderen dat de koppeling van organisatieverandering aan de mogelijkheden van het Internet - voor zowel de bedrijfsvoering (interne processen) als het commerciële beleid - het thema is, waarop ik een gegarandeerde bijdrage aan het optimaliseren van organisaties kan leveren.

Mijn liefde voor arbeidsorganisaties en mijn gedrevenheid waar het het juist benutten van het internet aangaat, maakt dat ik voor vragen - die deze zaken combineren - alles in het werk zal stellen om zelf de opdracht uit te kunnen voeren.