logo

 

Een oriënterend gesprek kost u ...

 
Een Kop Koffie!              

Interim Management

Voor een paar maanden komen en pas na anderhalf jaar weggaan.

Dat is mij een paar keer overkomen. Je komt om het schip even drijvende te houden want er is een vacature ontstaan (eufemisme voor: de vorige personeels-manager is de laan uit gestuurd). Tegelijk krijg je de opdracht mee om eens kritisch naar de personeelsafdeling te kijken want die loopt niet lekker.

Meer dan enkele dagen is er vaak niet voor nodig om er achter te komen dat er wel meer niet lekker loopt in de organisatie. Het is zelden maar één issue waardoor de bom gebarsten is. Vaak is er een complex van structurele problemen, gekoppeld aan weinig of geen veranderingszin, waardoor  onenigheid en problemen ontstaan.

Juist door mijn interesse in de totale organisatie en de wijze waarop die haar taak vervult (en niet zozeer het klassieke personeelbeheerswerk) weet je vaak snel de vinger op de zere plek(ken) te leggen. En als buitenstaander is het vaak minder moeilijk om vreemde zaken waar te nemen waar de "internen" al lang geen oog meer voor hebben.

Als de relatie goed is en de opdrachtgever is ontvankelijk voor de mening van een ander dan is er een mogelijkheid om nieuwe zienswijzen te introduceren. Ik heb tenslotte in meer arbeidsorganisaties rond mogen kijken dan de meeste managers.

Daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen bagage waar Lean Manufacturing een belangrijk deel van uitmaakt. Overigens niet te verwarren met Lean en Mean want dat is iets heel anders en bovendien vaak schadelijk voor organisaties.

In een aantal gevallen komt ook mijn kennis van automatisering, het Internet en e-commerce goed van pas. Ik kan bedrijven vaak organisatorische en commerciële perspectieven laten zien waar ze eerder nooit bij stil hebben gestaan.

Dat zijn precies de omstandigheden waarin mij een paar keer is gevraagd om toch iets langer te blijven dan de aanvankelijk geplande "enkele maanden". De hogere kosten voor de interim manager waar in beginsel vaak tegenaan wordt gehikt zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Men ziet resultaten en mogelijkheden die die kosten ruimschoots goedmaken.

Mijn favoriete projecten zijn dus de grote ingrijpende organisatiewijzigingen en strategische heroriëntaties. Als je met een goed team de koers van de organisatie kunt verleggen - zonder de traumatiserende gevolgen van wild in de kosten snijden - en het resultaat zienderogen ziet verbeteren ... meer bevredigend werk ken ik niet.